Lusso Accessibile

Rozkład dnia PDF Drukuj

6:00

 • zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno-kompensacyjnym i wychowawczym oraz kinezjologiczne
 • zabawy ruchowe
 • zabawy ze śpiewem
 • zabawy integracyjne

8:30 - 9:00 śniadanie

 • czynności samoobsługowe
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9:00 - 11:30 zajęcia edukacyjno - wychowawcze

 • zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne
 • pobyt na świeżym powietrzu (zależnie od pogody)
 • imprezy okolicznościowe
 • zajęcia dodatkowe

11:30 - 12:30 obiad

 • czynności samoobsługowe
 • umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami
 • pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się

12:30 - 14:00

grupa młodszych dzieci - odpoczynek poobiedni

grupy starsze - relaksacja, zabawy integracyjne

  • gry planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne
  • zabawy w ogródku przedszkolnym

14:30 - 15:00 podwieczorek

 • czynności samoobsługowe i porządkowe
 • pomoc w nakrywaniu do posiłku

15:00 - 18:00

 • gry dydaktyczne
 • zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne
 • pobyt na świeżym powietrzu
 • zajęcia o charakterze wychowawczym
 • prace porządkowe

Możliwość wydłużenia pracy przedszkola do godziny 21.00 po uprzednim uzgodnieniu i  dodatkowej opłacie